kinamon
לעבור על הכתבים הישנים הכניס אותי למקומות אינטימים שחיים ונמשכים כבר שנים לכן בחרתי לא לעלות עוד דברים כי רובם לא טובים חלקם מדממים. אז רשמתי את זה אחרי קריאה מרפרפת והתחושה של הזיכרון והרגשות והלב מתעוררים הייתי צריכה לכתוב את זה ------ ''הערה זה נכון גם לגבי אוכלוסיה מוחלשת כמו הדוגמה עם סוריה בגלל שהמצב שם גם ככה היה קשה היא קל לדשניקים לקחת אותם ולעשות בהם כרצונם. לא תמיד החלשים נוקמים לפעמים מישהו חזק יותר מנצל אותם ביעלות. שאין להם מה להפסיד הם יהפכו מאוד יעילים. עוד הערה הדברים נכונים חוץ מהפרק בדפי ההיסטוריה על הרייך השלישי שם ההרס נבע מדבר אחר לגמרי לא מנקמה על כאב אלה מתחושת עליונות. בגלל האמונה של אותו אחד בדעת של אותם מאמיני עולם הקראי ושאדם הוא בסך הכול חייה מפותחת אז עליונות היא לגיטימית. כן גם יש את העניין שהיהודים באותה תקופה איבדו יראת שמים ובגלל השליטה שלהם בכל תחומי הכוח הם פעמים רבות זזלו בעמים וגרמו להם עוד יותר לזעום ולקנא. במקרה הזה אם המקנאים הם החלשים אז בא אחת וניצל אותם לטובתו. אומנם טענתו הייתה שאם בדת שלנו אנחנו חייבים לעזור לחלשים גם אנחנו חלשים. בפועל הוא ניצל את תחושת הקינאה שכבר הייתה רווחת והשתמש בא נגדנו. הוא אומנם היה חכם בפעולותם להעלים ביעילות מליונים אבל הוא לא היה צריך להיות חכם כל כך כדי לדעת למי לגשת ואת מי לשכנעה . לדעתי היום לא למדנו כלום אנחנו עדיין מזלזלים בעמים האחרים , הפכנו לספורט חוצפה גנבה וולגריות. ואנחנו נותנים להם קלפים עלינו בלי סוף. יש קורבנות שלא מגיע להם אבל אנחנו קורבנות עיקשים עתידים שמגיע להם

שיר שלא נגמר מזכיר לנו עתיד אפל

kinamon 03/02/2019 177 צפיות תגובה אחת
לעבור על הכתבים הישנים הכניס אותי למקומות אינטימים שחיים ונמשכים כבר שנים לכן בחרתי לא לעלות עוד דברים כי רובם לא טובים חלקם מדממים. אז רשמתי את זה אחרי קריאה מרפרפת והתחושה של הזיכרון והרגשות והלב מתעוררים הייתי צריכה לכתוב את זה ------ ''הערה זה נכון גם לגבי אוכלוסיה מוחלשת כמו הדוגמה עם סוריה בגלל שהמצב שם גם ככה היה קשה היא קל לדשניקים לקחת אותם ולעשות בהם כרצונם. לא תמיד החלשים נוקמים לפעמים מישהו חזק יותר מנצל אותם ביעלות. שאין להם מה להפסיד הם יהפכו מאוד יעילים. עוד הערה הדברים נכונים חוץ מהפרק בדפי ההיסטוריה על הרייך השלישי שם ההרס נבע מדבר אחר לגמרי לא מנקמה על כאב אלה מתחושת עליונות. בגלל האמונה של אותו אחד בדעת של אותם מאמיני עולם הקראי ושאדם הוא בסך הכול חייה מפותחת אז עליונות היא לגיטימית. כן גם יש את העניין שהיהודים באותה תקופה איבדו יראת שמים ובגלל השליטה שלהם בכל תחומי הכוח הם פעמים רבות זזלו בעמים וגרמו להם עוד יותר לזעום ולקנא. במקרה הזה אם המקנאים הם החלשים אז בא אחת וניצל אותם לטובתו. אומנם טענתו הייתה שאם בדת שלנו אנחנו חייבים לעזור לחלשים גם אנחנו חלשים. בפועל הוא ניצל את תחושת הקינאה שכבר הייתה רווחת והשתמש בא נגדנו. הוא אומנם היה חכם בפעולותם להעלים ביעילות מליונים אבל הוא לא היה צריך להיות חכם כל כך כדי לדעת למי לגשת ואת מי לשכנעה . לדעתי היום לא למדנו כלום אנחנו עדיין מזלזלים בעמים האחרים , הפכנו לספורט חוצפה גנבה וולגריות. ואנחנו נותנים להם קלפים עלינו בלי סוף. יש קורבנות שלא מגיע להם אבל אנחנו קורבנות עיקשים עתידים שמגיע להם

תחושת הרעב הלא נעימה תחושת הזעם שהולכת נדלקת וכבה רגשות הולכים באים נשלטים משתלטים, השיטפון שוטף אותי ההכרה מתהממת אצלי. לחיות בדמיון באשליה לא אצלי אז אדון רציונל בא וטובעה ממני. אין רע בקצת השתתות וזה נכון שכל העולם הזה הוא בסך הכול פרשנות. אבל הסתתרות בעולם נוח. שיעה בתוך השינה. להגיד עוד מעט עכשיו זה לא העונה. כל זה שובר מי בפנים. כאות חושים בעולם שהוא מלחמה זאת התשובה. אבל זאת כולם עושים אז אם העולם עוד לא זז קדימה אולי זאת לא התשובה. שעולים בראשי דברים מזעזעים שאנחנו מתעלמים מהם אני תועה מה זה בכלל ההגדרה של אנושי. ”מה לעשות” כולם מרימים את הכתפיים עוצמים עיניים ונותנים לזה להמשך. שורף את הלבבות שורף את הנפשות שורף את הגופות ורק שכבר מאוחר כולם מלבינים מבושה ואומרים אילו ידענו. אבל באמת.. ידענו רק לא הסתכלנו לשם. יאפשר להציל את כל העולם האבלות תמיד יתקיימו בעולם הזה. ושהכאב השורף של הנשכחים יבוא ויתנקם בנו רק נלבין פנים נסגור אגרופים חזקים. אולי נעשה איזה טקס ממלכתי לזכר ונמשיך כהים ישנונים קדימה. יבוא יום בוא ישחטו בני אדם תעשייתית כמו שעושים לתרנגולות. יבוא יום בוא אלה שהתעלמנו מהם יחזירו לנו על האכזריות שלנו באכזריות אגרסיבית יותר. נגיד לא ידענו נגיד מה יכלנו לעשות והם יאמרו ”התוקף והצופה שווים בעיניי הקורבן ” עכשיו תורכם. ואנחנו נדע שבעל הכאב הוא החזק ביותר והפעם אנחנו נהיה נתונים לחסדיו. אז בעולם יעמדו אנשים שיגידו ”מה אפשר לעשות יאפשר להציל את כל העולם. תמיד יהיו אבלות” בהצלחה לכולנו כי כל אחד מקבל את המגיע לו. יכול להיות שאנחנו נכנסים לעולם שבוא סינים נחותים ששחטו ומכרו וילדים פצועים שניצלו והתעלמו. אפילו שוטפי מוח דשניקים סורים. בסוף כל אלה יקבעו על העולם הזה הם יהיו חזקים יותר רבים יותר זועמים יותר ואנחנו כולנו שחיים את חיינו בהתעלמות מהם נהיה יום אחד תחת ידיהם. ”כל הבוכים מתאספים למקום אחד” שהם יכירו זה את זה וידליקו את זעמם הם יתגבשו ויהרסו אותנו המתעלמים ואת התוקפים העוצרים המנצלים. אולי איש לא שם לב אבל העולם נשרף ונבנה מחדש כול פרק חדש בספר ההיסטוריה ומי ששורף אותו זה אותם בוכים מתאספים, מי שבא למלחמה נגדם כדאי לשמור על עמדת כוחם הם המנצלים שמנצלים אפילו אותנו את שתיקתנו את אדישותנו. ושהמלחמה תתחיל הראשונים להיפגע הם אנחנו ולפננו ילדנו כי הם החלשים באמת. ואלה שהתחילו את כל שרשרת הרס שגרמו באנוכיותם לכאב ילחמו יפסידו או ינצחו אבל יסבלו אחרונים כי להם יש צבא ומקלטים. לא . האזרחים הם אלה שיוקרבו על הלוח כדאי למשוך זמן. הם עלינו לא יגנו הם מאיתנו יתרחקו יתחבאו תחת טבעת צבעית או בתוך מקלט ברזל וידחפו אותנו הצייטנים הכהים קדימה בעזרת כף ג’יטונים. אנחנו נמות למענם ולא בגאווה הם לנו יספרו שנמות למען איזה שהוא רעיון נעלה ואנחנו נאמין להם כי אין לנו בררה. אבל אנחנו נמות למענם בתוך תוכנו נדע שזה נכון והם לא ימותו למעננו. ניתן את רעיונותינו את חיינו את ילדנו למען אנשי הסדר ,המחוקקים , השוטרים , הסמויים שנמצאים בתוך הממשלות ועם כוח של סנטור, ראש מששלה, שר. הם מנהלים ומכסים את המאפיה שלהם. או את הטייקון החשוב שלהם שעל השלט הוא מציג את יתרונותיו הצבעוניים אבל למתה במרתפים במעבדות הוא מסתיר דברים מאושרים חתרניים חוקיים נצלנים הורגים מחלים או סתם מורדים את האיכות החיים. שומרים את הציבור צייטן קטן חושב בתלם בדיוק כמו שתכננו לו אוכלים שותים מבאים ילדים עובדים חיים לפי ספר החוקים ואז מתים וממנים עוד תעשיה תעשיית המתים. כי מה יש תעשיה להכול לגופות לא תהיה? אפשר לכתוב פה עוד רבות אך אין לזה סוף למחשבותיי הכועסות לגבי הישנוניות שלנו והניצול שלהם, לגבי הדמעות שלהם וההשלמה שלנו. אבל כאן הדף נגמר

שיר שלא נגמר מזכיר לנו עתיד אפל
דרוג הסיפור 5 | 1 מדרגים

תגובות (1)

ירייה לראש פשוט ככה. . מה זה השלמות הזו לא יכולתי להתמודד עם הקטע כבר לקראת הסוף. הגיע הזמן ש מישהו כמוך רואה את האמת ולא מוכר שקרים. אני קראתי את הקטע כמה פעמים להבין את כל המסרים המוחבאים למשל כמו שבאחד השרות את מחביאה אמונה או אולי תקוה ? . “יותר רבים יותר זועמים יותר ואנחנו כולנו שחיים את חיינו בהתעלמות מהם נהיה יום אחד תחת ידיהם. ”כל הבוכים מתאספים למקום אחד” שהם יכירו זה את זה וידליקו “. המילה “יש אל” מתחבא בין השורות או שאולי זה רק אצלי. בפלאפון חח ? . בכל מקרה מושלם הטקסט כתוב כאילו משהו קורא את זה בנאום חוצב להבות . תודה ששתפת זה רמה חדש של איכות .

11/04/2019 23:56
6 דקות
סיפורים נוספים שיעניינו אותך