Dvash Veyam
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 25.11.2018

הסיפורים של Dvash Veyam

רחוב תובל

זה התחיל אחרי ערב מנומנם עם חברים שלא באמת חברים או עדיין לא בעצם ומפגש שנראה שהיה רק כדי לצאת ידי חובה כיוון שבמהלכו כולם ניסו להזרים אבל לא זרמו […]