Starry Night
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 08.07.2019

הסיפורים של Starry Night

לראשונה
08/07/2019 88 צפיות סיפורי חיים תגובה אחת

לראשונה היא מרגישה את הצורך. מעין צורך כזה, שאינו מוסבר. שבוער מבפנים ומכלה את הכל. מעין צורך שמבעבע בדמה, שמחלחל ומערפל את חושיה. מעין תלות בלתי מוסברת במתרחש סביבה ולאו […]