W. M. Arouet
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 30.12.2018

הסיפורים של W. M. Arouet

המתבודד

מאת: ו. מ. ארואה. היה זה בערך יום השנה לראשית גלותו של המתבודד באותו יום קיצי. חולות המדבר שתקו לכבודו שתיקה חרישית ואף הרוחות פסקו ממשובן לכבוד המאורע השנתי. ודווקא […]