Alon Dahan
חוטא במחשבה ומבטא את חטאי בכתיבה
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 07.11.2019

הסיפורים של Alon Dahan

אסיר3765421: מורי ורבי (תעתועי שיגעון)
07/11/2019 114 צפיות סיפורי אימה אין תגובות

“3765421, זה שימך מהיום. אסיר מספר 3765421, מובן?!”. פניו של הסוהר כבר מביטות היו הלאה, אל פני הבחור שצעד עירום מאחרי. אני כבר עומד הייתי, סמוך אל התור הבא, כדי […]