biebermylove
biebermylove
מאוהבת בערסים באתר כבר שנתיים ורק עכשיו יש לי את האומץ לכתוב(: ביבר זה אהבת חיי מקובלת לא שותה ולא מעשנת מהמרכז .
סיפורים שלי:
*כל רגע בלעדייך זה נצח
*היא ממש לא בליגה שלי מאוהבת בכם3>
פורסמו 24 סיפורים
כותב באתר מתאריך 27.11.2013

הסיפורים של biebermylove

אני תמיד איתכם פשוט כבר לא פה
25/06/2015 416 צפיות הודעות אין תגובות

טוב אני מקווה שהבנתם מכותרת למה אני מתכוונת ניסתי למחוק את החשבון ללא הצלחה אז אני מודיעה לכל ה-100 אנשים המושלמים שקוראים את הסיפורים שלי אני פורשת האתר וגם אתם […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 17+18 פרקי סיום
05/12/2014 797 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 15 + 16
14/11/2014 822 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 14
03/11/2014 730 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 7
02/11/2014 623 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

ננjky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 6
31/10/2014 746 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 5
25/10/2014 738 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 4
07/07/2014 708 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 2+3
03/07/2014 840 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי פרק 1
30/06/2014 795 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

היא ממש לא בליגה שלי-הקדמה
29/06/2014 1194 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 13
09/12/2013 1071 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

r />jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרקים 11+12
05/12/2013 997 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 10(:
04/12/2013 1139 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 9
04/12/2013 1080 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 8
03/12/2013 1152 צפיות סיפורי אהבה 4 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 7
02/12/2013 1083 צפיות סיפורי אהבה 4 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 6
02/12/2013 1015 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 5
01/12/2013 1117 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 4
28/11/2013 1200 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 3
28/11/2013 1208 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 2
28/11/2013 1119 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח פרק 1
27/11/2013 1228 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

jky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]

כל רגע בלעדייך זה נצח הקדמה(:
27/11/2013 1546 צפיות סיפורי אהבה 2 תגובות

vjky,h knjue vfk kapr itik החלותי למחוק הכל לשפר ואולי לעלות שוב מה שלא ניראה לי כל הסיפורים שלי רקים אין צורך לדפדף. jhh okojj jfe of ok fopoe slof […]