coll my name =]
coll my name =]
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 03.05.2012

הסיפורים של coll my name =]

על טבעי – פרק 1 =]

נכון החיים באמת שונים !אבל גילית את זה כאשר הגעתי לגיל שש עשרה הגיל שמסמן לאנשים אחרים שהגיע הזמן ,הזמן לדעת את האמת שגלויה לך בעתיד !תמיד מסתירים ממך משהו […]