dangalg
אוהב את ז׳אנר הפנטזיה. משחקי הכס עשה לי שינוי באומץ של מה שאני מעיז לכתוב. אוהב כל מה שכתוב בצורה שגורמת לך להמשיך לקרוא. לא אוהב שמקצרים מדי את הסיפור והוא הופך לשלד (למרות שאני אוהב שלדים).
פורסמו 3 סיפורים
כותב באתר מתאריך 04.06.2014

הסיפורים של dangalg

מצאק (שלדים ודת) סיפור קצר (קצת אלים ומיני)

יש שלדים בארונות, יש שלדים באדמה, השלד הזה לא היה כאן או כאן. מצאק היה באדמה עד שזורקין הטיל כישוף על הבית קברות והקים לחיים את כל השלדים מהאדמה. הוא […]

סתיו (סיפור קצר פנטזיה מפלצות)
05/06/2014 1327 צפיות סיפורי פנטזיה 13 תגובות

סתיו נשענה על המטה הכחול והמחוספס שלה עם האבן הכחולה בראשו, והביטה אל תוך היער האפל. היא לבשה שריון עור צבוע כחול וקסדה כחולה עם קרן קטנה בראשה. היא הייתה […]

אוקומגצ’ה (למבוגרים בלבד אלימות מין)
04/06/2014 3182 צפיות סיפורי גבורה 26 תגובות

אוקומגצ’ה (זאב קטן) גירד סביב הברזל שהקיף את צווארו והיה מחובר לשרשרת גדולה, שהתחברה לעמוד ברזל שהחזיק עוד ארבעה עבדים. הוא ישב על הקרקע במכרה הפחם ואכל פת לחם מעובשת. […]