Danona1
פורסמו 3 סיפורים
כותב באתר מתאריך 28.07.2018

הסיפורים של Danona1

לילה בסיני

הצעת לי לבוא איתך לסיני. וגם אם צחקת, העלת לי חיוך. אני שמחה שעלתה בך המחשבה שאולי אני אצטרף. תמיד רציתי להיות בסיני, מאז הפעם ההיא שיונתן זרק לי שנלך […]

המלביסט המתמיד

אז זהו קטע תודה בשבילכם. בשביל אותם האנשים שעושים מעשים שמעלים לי חיוך קטן ומבויש על הפנים. בשביל אותה בחורה צעירה בשמלה הלבנה, שאת ערב יום שני בשבוע בילתה במלביה […]

השמן על הפסתנר

יום ראשון היום בתחנת רכבת תל אביב מרכז. התחנה מלאה בהולכים ושבים. כל אחד בעולם משלו. לובשי החליפות עם האוזנייה לא מפסידים רגע של עבודה וכבר מתחילים לשכנע את הלקוח […]