DavidN
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 30.10.2018

הסיפורים של DavidN

איזה אהבל

עוצרים בצומת כברי, אדום. ברכב הראשון בקו הרמזור, אורות האזהרה נשארו דלוקים בטעות. ברגע מסוים הנהג ברכב מאחור קולט את הנהג המבולבל, מביט בו במראה. ומנסה לסמן לו בתנועות ידיים […]