directioner525
directioner525
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 18.11.2013

הסיפורים של directioner525

אתה נשארת אותו הדבר.

ברגע הזה שבו מזכירים לך את מה שקרה, את העצב, את הקושי, את ההדחקה. באותו הרגע- זה מרגיש כמו סטירה מצלצלת. כאילו מישהו בא וצעק לך לתוך האוזן: “אתה לא […]