dogs111
dogs111
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 08.07.2013

הסיפורים של dogs111

כיבוי אורות

“יש לנו אלקטרומגנט” “ששש אני חושב שעלו לנו על התדר..”“אההה יש רוחות !!!” “למה כיבית ?! “אוי נו מבאמת ! אתם באמת חושבים שזה אמיתי ?!”אנחנו יכולים ללכת לבית המשגועים […]