Dusk
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 05.03.2020

הסיפורים של Dusk

Tears

“רק תעזוב אותי, בבקשה” לחשתי מתחננת, שנאתי את עצמי, על שלא צעקתי, שלא עשיתי דבר בשביל לעצור את זה. “הכל בסדר” הוא אומר, מלטף. רציתי להרביץ לו, לצעוק שיפסיק לגעת […]