Erez Dvorachek
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 19.11.2018

הסיפורים של Erez Dvorachek

האיש שהלך ונפל לבור

פעם היה איש שהלך הלך ונפל לבור הלך הביתה והביא סולם

הילד שברח מבספר

פעם היה ילד שברח מבית הספר הוא חזר הביתה ואמא שלו אמרה לו שכול אחד צריך מסגרת אז הוא לכך את התמונה של סבא ואכשב גם לי יש