eyal03
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 14.10.2011

הסיפורים של eyal03

סיפורו של דובי חופר- מסדרת הדובים המשוגעים

היה היה דובי. הדובי היה חופר לאללה. פעם את שאלו אותו: “מה זה חמור?” הוא ענה:”החמור הוא בעל חיים שמוצאו ממשפחת הסוסיים. הוא אכן בעל דמיון לסוס, אך בכל זאת […]

סיפורו של דובי סנילי- מסדרת הדובים המשוגעים

היה היה דובי. הוא היה מה זה סנילי. פעם אחת שאלו אותו: “עשית את העבודה בהיסטוריה?” הוא ענה: “לא זוכר. מה זה ה- שכחתי מה רציתי להגיד…” “אתה חי?” שאלו […]