hana12341
hana12341
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 16.06.2012

הסיפורים של hana12341

אישה 48

עלי נענע יבשים מקומטים נאספו בשוליים היא משקה אותם כל יום אותה שעה 7 בבוקררואים אישה…לאחשבה שכך היא תראה 48 מעולם לא חלמה אם כך יהיה ידדיה בשר דם ואדםבמראה […]