Jast me
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 19.04.2020

הסיפורים של Jast me

זהירות, שובר

כמה הודעות כתבתי לך, ולא שלחתי.. כמה מילים כיוונתי אליך, ולא אמרתי.. כמה אהבה הרגשתי אליך, ולא מימשתי.. כמה כאב גרמתי, בלי שבכלל התכוונתי….. מגילות על מגילות, שנותרו בארכיון, טלנובלת […]

געגוע באישון לילה

על משכבי, בלילות.. ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתי, התחננתי, כאבתי כ”כ. ביקשתי, אך לא מצאתיו. אבד אהובי, שאהבה נפשי כ”כ. אהובי, היפה מכולם. שחלק מליבי שלו הוא. שחלק מנפשי הוא. […]