Just writing
Just writing
הדבר היחיד שיכול להרדים אותי הוא סיפור לפני השינה, ובגלל שאת הספרייה שלי גמרתי אני ממציאה. אז החלטתי לכתוב כאן את סיפורי ולראות מה אנשים חושבים😊
מקווה שתאהבו❤️
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 16.08.2019

הסיפורים של Just writing

להתאהב 1

כיתה א נכנסתי לבית הספר בפעם הראשונה עם חיוך מודבק על פניי, ליבי פעם ורגליי רעדו כשעשו את דרכן לעבר הכיתה. חברתי הטובה ביותר ליה כבר הייתה שם גם היא […]