LonЭs
LonЭs
שלום לכולם!
קוראים לי וולודיה, נולדתי בשנת 1995, עליתי לישראל מרוסיה בשנת 2010 ומיד התחלתי לכתוב שירים.
אני גונב דעות מאף אחד וכל השירים המוצגים בפרופיל שלי הם אך ורק שלי.
בבקשה אל תעתיקו את השירים שלי מבלי לשאול אותי. אשמח מאוד אם תיצרו קשר אלי.

העברית שלי לא עד הסוף תקינה ולפעמים יש טעויות כתב ותחביר. בבקשה תתייחסו אל זה ותגידו על זה בתגובה כשינוי או ביקורת.
אשמח לראות את הוראותיכם.
פורסמו 6 סיפורים
כותב באתר מתאריך 23.11.2013

הסיפורים של LonЭs

סערה
24/12/2013 491 צפיות שירים אין תגובות

פתית השלג בודדמגיע לצמרת הר חרמון.הבא, רקיע סוכר,רצונו לבקר מצפה רמון. הינני ענן!אני פתית בודד.הינני רעם!אדמה – תום, שוחט. תשיג אותי ברק,תן עוז ועוצמהלטרוק אותה אבקבדמות סערה. ויקשיבו אותו אקליםוהלבינו […]

Queen Gachliliya

I walk on a streetDuring a day and a night.My fantasy searches the queenOn the pictures of the alley and a sky. The fantasy draws stepsThat go to far hilly […]

צליל ניצן
24/11/2013 559 צפיות שירים אין תגובות

צליל ניצן ראשוןשמתפתח במהירות גבוההמצמצם גשם אחרוןוקורא למעוף הדבורה. מקור הצמיחה ייתן עלה,פרח יפתח קצה,חרקים יעופו על הצוףויקבלו גרגרי אבקה על הגוף. יתהפך יער!יתהפך מדבר!בדרך אפרמתרחש מקצב! הרשרוש של הנחלמראה […]

שום כלום
24/11/2013 468 צפיות שירים אין תגובות

שום כלום בשמיים עף,שום כלום במים שוחה,שום כלום ביבשה חודר. שום כלום יושב על פרחומתעופף במהירות.שום כלום רומז בלוניםמעומק ענק.שום כלום זוחל בתוך אדמה – מלך חפירה! שום כלום מסלק […]

מילת זהב
23/11/2013 480 צפיות שירים אין תגובות

מילה חמודה “מחר!”עוזרת לפספס את “היום”.תרוץ מכוערובשביל העצלן מטמון. “לא רוצה!” צועקים כולנו.אבל אני לא רוצה לפעות “לא רוצה”,בשביל זה יש לי“מחר אעשה” שתמיד עובר! בא מחרוכמו אמש – מחר, […]

לא רוצה להיות לבד
23/11/2013 382 צפיות שירי אהבה 3 תגובות

לא רוצה להיות לבד!צריך לחפש הרבה שעותלאיזו ילדה יש הרבה פחדואחר כך לראות אותה בחלומות.אם יש לי דקה אחת – אני רץ אליה מהר מאוד.אם יש האוטובוס הלאטוהיא נוסעת בו […]