~Love Drunk~
~Love Drunk~
שיר\17
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 26.06.2011

הסיפורים של ~Love Drunk~

נעליים אדומות

אפילוג:המחשבה הראשונה שעברה לאביה בראש כאשר התעוררה הייתה -“אני מאחרת”,היא ירדה מהמיטה במהירות[תוך כדי תהיה האם שברה עכשיו שיא חדש.] והתארגנה בזריזות.היום הזה לא היה סתם יום;זה היה היום אליו […]