ltwyl
ltwyl
פורסמו 5 סיפורים
כותב באתר מתאריך 09.08.2010

הסיפורים של ltwyl

כמה יפה היא הייתה

האגדה מספרת עליהשהיא הייתה יפהעד מאודשמתי שראו אותה נאלצו לבכות.היא מלאך או אנושית?או יופי ממית..?האגדה ממשיכה לספרשפעם,התארגנה אליו,מהר,היא לא רצתה לאחרעכשיוהיא יצאה מביתההיא הלכהוהיא הייתה כבר אצלוהיא הייתה שלובלי רצונהעל […]

דיאלוג עם אלוהים על התאבדות.

אלוהים בא לי להתאבדאמרתי אלוהים?טוב מה לעשות שאני משועבד לשטןבצחוק,אל תתייחסו.טוב אלוהים בוא נחזור אלייך.אני חותך את הורידים שליאתה מקבל אותי לגן עדן?.לא?!.נעלבתי,מה אני אעשה..אה,ואני קבור מחוץ לבית הקברות?.אז איפה?. […]

שיחה עם אלוהים על בדידות

בודד בודד בדד בדדאני לבד וטוב לי..מונו.?..אלוהים רק אם ידעת הזדהותהייתי שולח לי את החבר הדמיוני חזרהמה לעשות שדרסתי אותו אתמול..הוא אשם נעמד באמצע הכביש?..כן,אבל כמה שהוא משעשעתרפא אותו,אל תיקח […]

הסיפור הראשון שכתבתי וריב איתי עם עצמי

הסיפור הראשון שכתבתיהייתי בת שמונה או תשע נראה ליהוא היה נחמד,הוספתי ציורים.טוב לגבי הציורים לא בטוחה,אבל היו כמה מילים.כמה תמימות,שעכשיו אם אביט מבטאיזה מגוחך הוא יראה לי,לא מתורבתכמה שגיאות כתיב,כמה […]

תבטיחי לי מתי שאני אלך

תבטיחי לי מתי שאני אלך :שתשמרי על חיוכך.תבטיחי לי,לזכור אותי->תבטיחי להתאהב באחר.שאיתך לשאר החיים ישאר.תקיימי,תאהבי,את זכית לזה,את הייתי איתי בקצה,הגיע הזמן שלך לחזור ובשבילי ליפול.תבטיחי לי לא לשאול Xאם בוקר […]