MeitalxD
MeitalxD
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 13.09.2012

הסיפורים של MeitalxD

אבל אף אחד כבר לא מבין

לפעמים אני מרגישה את החשק לבכות למרות שאין לי כ”כ הרבה סיבותולפעמים כואב לי שיש כ”כ הרבה בנות ולא כולם בנות אמיתיותלפעמים אני מרגישה כאילו הכל נגמר לי והתרסקאולי יום […]