meshishimon
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 05.08.2019

הסיפורים של meshishimon

חברה אינטרנטית
09/08/2019 176 צפיות סיפורי ילדים תגובה אחת

“אולי תעזוב כבר את המחשב?מאז שחזרת מבית הספר אתה שקוע במכשיר הזה.” אמרה לי אמא בקול כועס “טוב הנה אני עוזב,” עניתי לדבריה באותו הקול. אבל את האמת לא רציתי […]