Miriam Dubi-Gazan
Miriam Dubi-Gazan
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 15.09.2019

הסיפורים של Miriam Dubi-Gazan

הגרעין

הדבר הקשה ביותר הוא לא לדעת מי היו הוריך, פשוטו כמשמעו. זהותם של האם או האב, שמם, תמונתם. כמתעדת סיפורי חיים, אני תמיד מבקשת גם צילום של ההורים. משה הוא […]