מורן
מורן
מגיל קטן אני כותבת מפני שלעיתים קשה לומר אז אני כותבת מה שהלב מרגיש.
פורסמו 27 סיפורים
כותב באתר מתאריך 11.12.2009

הסיפורים של מורן

בוהה בי בעודי נשרפת
13/08/2012 677 צפיות סיפורי חיים 4 תגובות

ראית אך לא הבטת בינשרפת בלהבה ללא רחמיםצרחתי ולא שמעת בקוליוהשארת אותי שם ואין כאב יותר צורב מזהכשאתה נשרף ויקירךלא יושיט יד לעזרתך הוא בוגד בךלא ישחררנימהכאב הוא רק יתעוררבעודי […]

נבלעת לתוך החשכה
12/08/2012 607 צפיות סיפורים אישיים 2 תגובות

אני פוסעת לכיוון האתמולאל תחפשני שםנבלעתי. רצתי לאתמוללהיום הזה שנוצרתיובטלתי את הקיים ובטח לא תבחין שמשהו חסרהרי מעולם לא הייתי חלק שחסר בפזאלתמיד הייתי חלק מיותרמפזאל שנותרו מהם רק חלק […]

האמת שלך
10/01/2012 851 צפיות שירים 6 תגובות

מה את מתייחסת למילים חסרות משקלשהרי רק את יודעת,מי הינך ומה בתוכךואיש חסר ידיעה לא ראוי להשפעהאז אולי מספיק ודי?!!!! תפסיקי לעשות מעץ ,יערנדמה שהינך שוכחת צד אחרושעם כל מה […]

סוף טוב יותר

“את מצחיקה את יודעת?”תמיד אמרת לה בציחקוקהיא תמיד בדרך משונהחוזרת לראות את אותם סרטיםואיננה מאמינה שסופםכפי שראתה קודםתוהה בתמימותהשאולי כבר מצאו סוףטוב יותר. מהספרים היא תולשת עמודיםביחוד את הסוף היא […]

בין יער למבוך
10/01/2012 778 צפיות שירים אין תגובות

אם אצרח מרחוקהאם תשמע קולי?האם תושיט לי ידאני נמצאת ליבין יער למבוךולא יודעת מהואין לי מושג מדועאני פשוט לבדבאפלה הזו ואתה,מה איתך?כיצד צצה הרגשה מנוכרתאתה כבר לא רואה אותירואה אחרת […]

סתיו
10/01/2012 795 צפיות שירים אין תגובות

סתיו הגיעואומר בקול חרדשהגיעה העת להפרדמכל המובן מאליוולהאמין בהפתעות והוא טוען שכשילךאין לי מה לדאוגמהחורף תמיד תוכלילהתעטף בעלים נושריםלמרות שאת רגילה לעזיבתם סתיו,איזו מין עונהלעיתים אני תוההאם היא בכלל מבינהאת […]

הפעם זה אחרת
10/01/2012 644 צפיות שירים עצובים אין תגובות

תשכחי את הכלתמחקי. את רואה את סבלךחרוט בליבך כל עוד את נושאתנושאת זכרונות,מילים וצלקותשזמן לא ירפא ואולי רק מרחקישכיח מהמעט שאפשרויקפיא את מה שנותר בוהה בדמעותיךתוהה עד מתיומה לעשותוכיצד למצואאת […]

כשהכל מתפרק

גופי מתקשהפניי מאבדים תמימותלא יודעת את הדרך חזרה מהיכן שהגעתיותוהה לעצמי שניהשאין לאן לחזורשהכל היה תמיד כךאך הייתי תמימה דיהכדי לא להבחין אמת מכוערתמצב ללא יציאהללא פתרוןכאב זה מכתים את […]

כיצד לא הבחנת
09/01/2012 637 צפיות סיפורי אהבה 3 תגובות

תמיד אמרתי לך ניתן לומר שאפילו צעקתיאך לא פעם,אף לא פעם אחתלא שמעת. היית חירשאטום.לעיתים הייתי בטוחהעיוור היית. ואני מנסה לפצח את האגוז,להבין מדוע וכיצד לא יכולתלקרוא אותי בין השורות,להבין […]

להעלם

אני רוצה לעזוב הכלמבלי לשאול אף אחדמבלי לתהות מה אתה תגידומה יהיה אחרי הכל אני רוצה לשכוחמוכרחה לברוחאחרת יהרגו אותי חיהולא אינני מעונינת להיותמתה מהלכת. אני רוצה להעלים את הזמן […]

אז איזה תפקיד תתן לי הפעם?
14/12/2011 737 צפיות סיפורים אישיים 2 תגובות

לו רק יכולתי לקחת הכלולשליך ולצרוח עליךכיצד אתה מוותר על הכלואיך אתה מעלים שניםכי גם כשהדברים הופכים מכועריםעדין יש דברים שעליהם לא מוותרים בא לי לקחת קלטת וידאוולהקליט את כל […]

ואת לומדת להעריך
14/12/2011 785 צפיות סיפורי חיים אין תגובות

ובבוא יום מבול את לומדתמהו צורך אדיר לחוםכשכל מי שנותר,טורק דלתאת נצמדת להמולה פתאום בין כולם מרגישה שייכתכשאת לא נצמדת להרגל והחשובכשאת מניחה לדלת להטרקומנסה לפתוח איזו דלתשללא שום מודעותתמיד […]

המשימה שלי

דחפתם אותי למראהכדי שאבין למה הפכתיציירתם אותי בלי רגשותבלי הלב,הלכתם עקב עינייםחשבתם שראיתם הכלובעצם ראיתם רק את עצמכםרק את המקום הפגוע שלכם מנסה למצוא סיבההרי מאחורי כל תנועהמסתתר לו הטעםמנסה […]

אומרת שלום

אומרת שלוםאולי הגיע הזמן וף סוף לקחת את כל הזכרונות של כל השנה שחלקנו יחד עולם וידענו אותו יחדהגיע הזמן לומר הכל ולהביט בעיניים ולהקיא הכחוהנה עשית זאת,ובידיוק בזמן יום […]

אין הדבר כפי שנראה

הנה,אחרי חודשים ללא רגשות,אני מגלה שאני עדין חיה.ושכן שום דבר לא מת בי,אלא רק נקפא,ואולי זה הזמן לגלות ששום דבר לא ידוע.כאשר אתה רחוק אינך יודע אם הרגש מת או […]

זו את ורק את

והנה שוב את מתעוררת מעוד חלוםחלום שחשבת שהוא המציאותהבנה שתהית לו לרגע שהננה הנכונהאומתה כשקר בדוי שלך לא זה לא כפי שנראהזה לא הם שפוגעיםזה לא הם שלא אוהביםזה פשוט […]

אהבה בלתי נמנעת

כאשר את בטוחה שסגרת את הדלת היטבואת המפתח לקחת איתך ושום אדם לא יוכל להכנס את עושה הכל בביטחוןמרגישה איזו חסינותופתאום מביטה מסביבךורואה אותו מאחוריךוכיצד זה יכול להיותאת תוהה ולאט […]

לא זורעת מתוך הפחד לנבול
18/09/2011 1015 צפיות סיפורי חיים 3 תגובות

מצאתי את עצמי שוב מוערבת בוויכוח מטופשוחסר טעם…הרי זה ברור שאני מסכימה עם הנאמראך קשה זאת לומר. קשה להתמודד ואינני יודעת כיצד ואיךכיצד משתיקים את הצחוק המגיע מבושה פנימיתוכיצד מניחים […]

אהבה זרה לעולם
18/09/2011 658 צפיות סיפורי אהבה אין תגובות

כפי שליבי ביקשרצה והתרגשזה נבנהחלק אחרחלק ממש כפזאל ואומנםאין בכך משמעות כה איתנהאך בי היא נוגעת מכתימהבצבעי אכפתיות עזה ומעט חיבה אומנם זו רק חיבהויתכן שעמוק בלבאפשר לקרוא לזה אהבהפשוט […]

תמיד מנצחת וזו לא מלחמה
17/09/2011 679 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

את לא יכולה להתחמקזה נמצא בתוכךעמוק בליבךאת רק יכולהלהכנע זה זורם בדמךמחייה את גופךמעלה חיוכךונוטף דמעות את לא יכולה לברוחמעצמך אז כיצד תברחיממנה כיצד תוכלי להתהלך ברחובלראותו ולשתוק.האם תנסי להסיר […]

התאבדות או האבדות לא אדע לעולם
15/12/2009 1437 צפיות סיפורים מרגשים תגובה אחת

אהובי אני כותבת לך במחשבה שהכל נגמר אך אהבתי לא נגמרת היא תמיד כאן בלב ואף לרגע לא עוזבת איתך בניתי לבנה אחר לבנה. פתאום נבנה בניין אך הוא התמוטט […]

מהמחליש למחזק
15/12/2009 703 צפיות סיפורים אישיים 2 תגובות

המקום בו סבלתי רבות ,המקום בו לא רציתי להיות ,המקום בו דמעותי הרבות נשפכו ,המקום שממנו ברחתי כעת הוא מקלטי חוזרת הבתיה מעוד יום מנוכר הדרך הבתיה היא קשה החשש […]

“לא ידעתי מצטער”

כותב לך יקירתי הנני מצטער עד עמקיי נשמתימתנצל על כל מה שעשיתי ולא ראיתיכמה את ליבך פצעתי ואני בשלך לא התעניינתיכעת אני מבין,מבין משלים את מה שהחסרתיורואה את כל מה […]

העיניים פקוחות
15/12/2009 825 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

העיניים נפקחות ,וכן אינני טועה המציאות לא כלכך יפה רחוקים הם האנשים שליבנו חפץ בהם וכמה שנאמין ונאהוב תמיד הם דווקא יהיו שם לתקוע לנו סכין בגב עם עיניים עצומות […]

גם בזבל יש אוצרות

הוא עומד שם ומתבונן בחלל הריק ורואה,רואה את מה שאני לא יכולה לראות אני שם בחלל הריק ומרגישה כיאלו אינני שם אני רק רק צל הוא אומר שהחיים הם מתנה […]

הקסם שבך
15/12/2009 866 צפיות סיפורים אישיים 2 תגובות

הקסם שבתוכך האם אזכה שוב לראותו?נדמה שלא כי התרחקת עד מאודכועס אתה עליי שבך לא מאמינהוזו כבר שנה שלמה שזה אותו סיפורמעולם לא אמרת לי מה אני בשבילךאז איך אדע […]

אין הדבר כפי שנראה
11/12/2009 919 צפיות סיפורי אהבה תגובה אחת

הנה,אחרי חודשים ללא רגשות,אני מגלה שאני עדין חיה.ושכן שום דבר לא מת בי,אלא רק נקפא,ואולי זה הזמן לגלות ששום דבר לא ידוע.כאשר אתה רחוק אינך יודע אם הרגש מת או […]