Nadavb47
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 23.10.2019

הסיפורים של Nadavb47

מחיר הניצוץ

זהו. היום נפלתי. היום אפילו אני כבר לא יכולתי עוד., לא ויתרתי או האטתי אבל לא ראיתי כלום. לא ראיתי מה אני עושה לעצמי רק האמנתי בדבר היחיד שתמיד היה […]