Noale
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 29.09.2020

הסיפורים של Noale

אהבה אסורה

21:21 זאת השעה / את שאני רוצה לחלוק, דווקא אתך איני יכולה אומרים כשהשעון מראה בשני צדדיו את אותן ספרות / זה מראה שמישהו חושב עלייך יכול להיות… האם זה […]