ניקול היפה17
ניקול היפה17
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 08.10.2011

הסיפורים של ניקול היפה17

בת הים הקטנה המשך יבוא
08/10/2011 650 צפיות סיפורי אגדות אין תגובות

ואחזה בגופו חסר התנועה של הצעירבמאמצים רבים עלה בידה להעלותו אל פניי הים בת היםידעה שבני אדם אינם יכוולים לנשום בתוך המיםהיא אחזה בו היטב ושחתה אותו עד הסלעים הראשוניםשראתה […]

בת הים הקטנה
08/10/2011 648 צפיות סיפורי אגדות אין תגובות

לפני שנים רבות התגררו מלךהאוקינוס ושש בנותיו באררמוןמרהיב במעמקי הים סירנה הצעירהבבנות המים גלתה יום אחד פיסלוןשיש קטן לנסיך שהיה טמון בחולשבקרקעית היםשנים חלפו וסירנה גלתה עוד אוצרות רביםבשירדי אניות […]