romanteshen
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 08.10.2019

הסיפורים של romanteshen

הימים הנוראים
08/10/2019 256 צפיות שירים אין תגובות

מיהו המוביל היודע בישימון אופק מזוקק בצהוב מדברי מיהו המוביל הנפל בדיברתו ושבועתו לעם כזעם עצמי מיהו המוביל המגביל בדיבתו קסמיו שובים אך הלכותיו פועים אשמה אז מיהו המוביל זעקו […]