ronenanach
ronenanach
פורסמו 9 סיפורים
כותב באתר מתאריך 11.07.2012

הסיפורים של ronenanach

המקום שיום ולילה נתועדים יחד
30/10/2012 859 צפיות סיפורי תורה אין תגובות

ונשא אותו ובא למקום שיום ולילה נתועדים יחד.והסתכל והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנ”ל. ושמע שהשמש עם הירח מדברים, והיה השמש קובל לפני הירח באשר שיש אילןשיש […]

כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה
30/10/2012 655 צפיות סיפורי מעשיות תגובה אחת

כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו. והקיץ ונכנס החלום […]

משל מהינדיק – (בבן מלך שנפל לשיגעון)

פעם אחת, בן-מלך נפל לשיגעון שהוא עוף הנקרא “הינדיק”, דהיינו תרנגול-הודו, וצריך לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה, והמלך […]

הלב והמעין

ויש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה עם פנים […]

מבן מלך שהיה עשוי אבנים טובות
21/07/2012 1106 צפיות סיפורי עם אין תגובות

מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, והלך ועסק בדאקטורים [רופאים], כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו. וגזר על היהודים שיתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים […]

מעשה מאבדת בת מלך

מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מיתועד עימה ביחד באיזה יום […]

יחי המלך

וכבר היה כן, שהיו חולקים על אחד, ובנה לו מגדל גבוה וישב בתוכו. והם היו נלחמים עליו והיו שולחים ורובים לו חיצים ואש. אבל לא היו יכולים לעשות כלום. אך, […]

יש עוף אחד בעולם…
15/07/2012 583 צפיות סיפורים קצרים 2 תגובות

יש עוף אחד בעולם, שאינו נברא בעולם אלא אחד, וכשהוא מזקין אזי הוא נחלש מכוחו, וכשרואה שהוא חלוש אזי הוא פורח על הר אחד ולוקט לו עשבים של כל מיני […]

מעשה ממלך עניו

מעשה במלך אחד והיה לו חכם, אמר המלך להחכם: “באשר שיש מלך שחותם עצמו שהוא ‘גבור גדול ואיש אמת ועניו’, והנה, גבור – אני יודע שהוא גבור, מחמת שסביב מדינתו […]