RZZR
פורסמו 4 סיפורים
כותב באתר מתאריך 10.06.2019

הסיפורים של RZZR

והוא רץ

התחלתי פרק חדש בחיים. פרק של כיף, פרק של הנאה. התחלתי פרק חדש בחיים. פרק של למידה, פרק של התנסות. התחלתי פרק חדש בחיים. פרק של מאמצים, פרק של כוחות […]

אם

אם תוכל לשמור על קור רוחך כשהכל מתפרק. אם תצליח להרים את עצמך פעם אחת יותר מנפילותך. אם תוכל להמתין לרגע הנכון בקור, בגשם, בחושך ולא להתייאש מהמתנתך. אם תצליח […]

כולם
23/06/2019 171 צפיות סיפורים קצרים 2 תגובות

איזה שטויות, לצאת פעם-פעמיים בשנה לחופשה עם משפחה שתכל’ס אין לי כוח אליה. “אבל זה מה שכולם עושים.” איזה שטויות, לוותר, להתפשר, גם על דברים גדולים. “אבל זה מה שכולם […]

אכפת לי
10/06/2019 170 צפיות סיפורים קצרים תגובה אחת

אכפת לי. אכפת לי מהעבודה שלא חשובה לי. אכפת לי מהתעודת בגרות שלא מעניין אותי. אכפת לי מהתפקיד בצבא, שלא ממש משנה לי. אכפת לי מהחבר לכיתה השחצן שלי אכפת […]