S.s
פורסמו 3 סיפורים
כותב באתר מתאריך 07.12.2020

הסיפורים של S.s

המשאלה שלי.

מה המשאלה שלי? מי אני רוצה להיות? חשבתי לעצמי בליבי.. אולי להצליח בלימודים, לקבל תעודת בגרות מעולה ולהשיג ציון מושלם בפסיכומטרי, אחר כך לעשות תואר ראשון שני שלישי, לקבל פרס […]

הרהורים של כאב
10/12/2020 294 צפיות שירים תגובה אחת

מסתכלת ובודקת מי אני ומה עשיתי, בעיקר על דברים שלא רציתי. הולכת וחושבת על זה שאולי עוד מעט, אני אפסיק לחכות, הרי נשאר עוד קצת. לא מבינה למה כולם מצפים, […]

בגלל זה את החברה שלי.
07/12/2020 212 צפיות שירים 2 תגובות

חברה, הבדידות כבר משגעת היא בועטת חיה ונושמת בתוכי, איך חברה, את נלחמת בה בשבילי כמו גיבורה שיוצאת למלחמה. חברה, את זיכרון מתוק בסבך קוצים דוקרים, למה חברה, את לא […]