Shani Hazan
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 15.03.2019

הסיפורים של Shani Hazan

כרוניקוס המבולבל
15/03/2019 51 צפיות סיפורים מוזרים 2 תגובות

כרוניקוס ישב על המגדל הגבוה ביותר עולם והרהר בסוף כל הדברים, תומך בידו בראשו כשמרפקו החד על אדן חלון העץ, ואישוניו שטים לאט בקצב העננים. מולו פרוש האופק הכי רחב […]

המנקה

מושב פנוי אחד נשאר בקרון המחלקה השלישית, המלא בדחיסות כבדה של אנשים עייפים מעמל השבוע. מולו ישב איש צעיר בלבוש פשוט אך מוקפד שלראשו בארט. האיש הצעיר היה תוהה על […]