shirlevy90
shirlevy90
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 09.09.2012

הסיפורים של shirlevy90

אלת התענוגות

אלת התענוגות הייתה האלה הכי יפה בגן העדן.כל עובדי הגן תמיד שמחו לראותה כשבאה לחלק להם את מנתם השבועית של עוגות היער השחור ושל הסיגריות המשובחות שנהגה לגלגל בעצמה בעזרת […]