Survivor
Survivor
הצטרפתי ב- 25.4.2014
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 24.04.2014

הסיפורים של Survivor

הקדמה לסיפור :)

*רק ברית אחת גדולה הצליחה להקים את העולם, רק אחת הצליחה לחדש ולשפר אותו. שני הגדולים, המחיים את סביבתם, ויוצרים את שמורת הברית, מחיית הכול.* דמיינו עולם שתלוי בברית אחת. […]