tali100
tali100
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 29.01.2012

הסיפורים של tali100

היא חלק מקבוצה

היא חלק מקבוצה.לא סתם קבוצה, אלא ה-קבוצה. הן אלה שכולם אוהבים.אלה שכל השאר רוצים להיות כמוהן. ככה זה היה ביסודי..ואז…מגיעה חטיבת-הביניים.שם יש עוד הרבה בנות שהיו כמוה. ועוד הרבה שיוכלו […]

היא חלק מקבוצה

היא חלק מקבוצה.לא סתם קבוצה, אלא ה-קבוצה. הן אלה שכולם אוהבים.אלה שכל השאר רוצים להיות כמוהן. ככה זה היה ביסודי..ואז…מגיעה חטיבת-הביניים.שם יש עוד הרבה בנות שהיו כמוה. ועוד הרבה שיוכלו […]