techno1
techno1
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 26.07.2017

הסיפורים של techno1

אש וקרח פרק 1

פתח דבר אוקטובר 2004 ברני, חש באינסטינקטים החדים של כלב, שמצב רוחו הכבד של אדוניו עלול לסכן אותו והוא נשכב הרחק מטווח בעיטה. אדונו, ג’ורג’, ישב מיואש מאחורי שולחנו בחדרו […]

אש וקרח

יש האומרים שהעולם יכלה באש יש שאומרים בקרח. כמי שכבר תשוקה ביקש אני עם המצפים לאש אך אם כליה שנייה בדרך הרי שנאה ידעתי די כדי שאוכל לומר לבטח – […]