That girl455
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 11.09.2019

הסיפורים של That girl455

הקסם שבי
11/09/2019 167 צפיות סיפורי פנטזיה תגובה אחת

עמדתי על הקצה, רגע מנפילה. כאילו התעוררתי מחלום בלהות, לא ידעתי איך בכלל הגעתי לשם. ידעתי רק שהדרך ליפול קלה. “נו, קדימה, קפצי.” נאנקתי בבהלה. סובבתי את פניי לאחור, וחיוך […]