סיפורים על אידיאולוגיות

הם…

הם דחפו אותי לחדר אטום, ונעלו אותי. הם ציוו על כולם להתרחק, לא לדבר איתי. הם אמרו שאני מסוכנת, וחיה באשליות. הם רצו שאסבול, שאפסיק לחיות. הם הקנו נורמות לאנשים, […]

סיפורים נוספים שיעניינו אותך