סיפורים על אמה פרוסט

she-היא

she was talk but no one listen she was sad but no one know shewas there but for them she was like an air she was cry, but who care? […]

the children of Frost

the children of Frost, little kids in big word the children of Frost,a Little creature in a word of humen. the children of Frost, was sad ang alone. the children […]

סיפורים נוספים שיעניינו אותך