סיפורים על גמרא

עד דלא ידע

רבה שפשף את עיניו, מסרב להאמין למראה שנשקף מהן. מולו, תחת השולחן שעדין נותר עמוס במאכלים ובכדי יין מסעודת אמש, היתה מוטלת גופתו המתבוססת בדם של רעו וידידו רבי זירא. […]

משליך משטח שאינו שלך לשטח שלך.

איש יצא אל שדהו החדש, והחל לעבדו ממש. צריך לחרוש ולזרוע, לעדור וגם לנטוע. ראשית, כדי שהיבול יצוץ, יש להוציא את האבנים לבחוץ. זרק את האבנים אל השבילים, לא חשב […]

סיפורים נוספים שיעניינו אותך