סיפורים על To my lost true friends

To my lost true friends

(Verse 1) In the depths of my mind, memories unwind, A tale of friendships lost, a story undefined, Once we were inseparable, like birds in the sky, But now we're […]

סיפורים נוספים שיעניינו אותך