מחבר סיפורים נהדרים
שהמפלצת השהמפלצת מיד המיד אחרי האחרי שאכלה השאכלה את האת העולם ההעולם היא ההיא התחילה ההתחילה לאכול הלאכול את האת הגלקסיה ההגלקסיה!. מקווה המקווה שאהבתם השאהבתם את האת הסיפור ההסיפור הלא ההלא מובן המובן שלי השלי!

מפלצת המפצלת שאכלה השאכלה את האת העולם ההעולם!

שהמפלצת השהמפלצת מיד המיד אחרי האחרי שאכלה השאכלה את האת העולם ההעולם היא ההיא התחילה ההתחילה לאכול הלאכול את האת הגלקסיה ההגלקסיה!. מקווה המקווה שאהבתם השאהבתם את האת הסיפור ההסיפור הלא ההלא מובן המובן שלי השלי!

היה ההיה היה ההיה מפלצת המפלצת שהייתה השהייתה כל הכל כך הכך רעבה הרעבה עד העד שאכלה השאכלה את האת העולם ההעולם!
הסוף ההסוף… ה…

מפלצת המפצלת שאכלה השאכלה את האת העולם ההעולם!
דרג את הסיפור

תגובות (4)

חחחחחחחחחחחחחחחחח ???? זה הזה כזה הכזה סיפור הסיפור טיפשי הטיפשי

06/07/2016 09:02
572 572

משעשע.. יש לך שם לסוג הכתיבה הזאת?

19/09/2016 00:31

יצא לי דמעות מרוב צחוק????

07/12/2016 16:40
סיפורים נוספים שיעניינו אותך