סיפור נחמד על ילד בשם אפרים שאסף צדפים...את ההמשך תגלו אתם...

אפרים

06/07/2010 2052 צפיות תגובה אחת
סיפור נחמד על ילד בשם אפרים שאסף צדפים...את ההמשך תגלו אתם...

Was a little boy named Ephraim.
היה ילד קטן בשם אפרים
Ephraim loved to go to sea.
אפרים אהב מאוד ללכת לים.
One day he went to sea, he said maybe to take the shells, and make a collection.
יום אחד שהוא הלך לים,הוא אמר שאולי כדי לקחת את הצדפים,ולעשות אוסף.
He collected many shells, each time he went to sea, he collected more and more shells.
הוא אסף הרבה צדפים,כל פעם שהוא הלך לים הוא אסף עוד ועוד צדפים.

One day he thought about what to do with the shells, he thought, and thought, not knowing what to do with them …
יום אחד הוא חשב מה לעשות עם הצדפים,הוא חשב,וחשב,ולא ידע מה לעשות איתם…

He said he would go to friends in class and ask them what to do with the shells, they thought and thought and did not know what to do, what they also said that he had very, very beautiful shells.
הוא אמר שילך לחברים בכיתה וישאל אותם מה לעשות עם הצדפים,הם חשבו וחשבו ולא ידעו מה לעשות,מה שהם כן אמרו שיש לו צדפים מאוד מאוד יפות.

He asked his mom and dad and they did not know what to do …
הוא שאל את אמא ואבא והם לא ידעו מה לעשות…

And so it was a long time.
וככה היה זמן רב.

Ephraim one day went to Grandpa and Grandma Yona Jonathan who live in the north.
יום אחד אפרים נסע אל סבא יונתן וסבתא יונה שגרים בצפון.

He asked his grandfather, maybe he knew, really knew Grandpa told him he could be a lot of things.
הוא שאל את סבא,אולי הוא ידע,באמת סבא ידע הוא אמר לו שאפשר הרבה דברים.

You can do frame shells, a chain can do very beautiful also.

אפשר לעשות מסגרת מצדפים,ושאפשר לעשות גם שרשרת מאוד יפה.

He made a chain with a beautiful grandfather, and then they painted a drawing frame made of shells, they hung the drawing on the wall, and the chain gave Grandma, since Ephraim knew what to do if you have shells, and is very happy.

הוא עשה עם סבא שרשרת מאוד יפה,ואחר כך הם ציירו ציור ועשו לו מסגרת צדפים,הם תלו את הציור על הקיר,ואת השרשרת נתנו לסבתא,ומאז אפרים ידע שיש מה לעשות אם צדפים,והוא מאוד שמח.

אפרים
דרג את הסיפור

תגובות (1)

סיפור חביב, אבל יש לך כמה שגיאות באנגלית.
Was a little boy named Ephraim
אני באופן אישי הייתי הולך על
Once upon a time there was a little..
כך שזה יהיה אגדה, אבל ניתן גם:
There was a little boy…

One day he went to sea, he said
to THE sea.

he said maybe to take the shells, and make a collection
maybe he will take
חסר כאן מי עושה הפעולה.
ובאופן אישי, אני הייתי רושם thought במקום said אבל זה נתון לבחירתך האישית.

not knowing what to do with them
אם את רוצה knowing אז זה צריך להיות without knowing.
הפורמאלי יותר זה:
Didn’t know what to do.

He said he would go to friends in class and ask them what to do with the shells, they
He wold go to HIS friends.

what they also said that he had very, very beautiful shells.
what פשוט לא מתאים כאן, כנ”ל גם בעברית.

Ephraim one day went to Grandpa and Grandma Yona Jonathan who live in the north
באנגלית זה הפוך מעברית, קודם הזמן ואז הנושא:
One day Ephraim went to HIS granpa and Yona Jonathan who LIVES in the north.
בגלל שזה גוף שלישי בהווה פשוט, יש להוסיף S לאחר הפעולה.

He asked his grandfather, maybe he knew, really knew Grandpa told him he could be a lot of things
גם בעברית המשפט לא ממש תקני,
באמת סבא ידע הוא אמר לו שאפשר הרבה דברים, זה פשוט לא הגיוני.
He asked his grandphater, maybe he KNOWS, AND he did know. Granpa told him THAT he could MAKE lots of things.
לפני רבים אין a, ו – knows מהאותה סיבה של lives.

You can do frame shells, a chain can do very beautiful also.
You can MAKE a frame OF shells, a chain can BE beautiful AS WELL.

He made a chain with a beautiful grandfather, and then they painted a drawing frame made of shells, they hung the drawing on the wall, and the chain gave Grandma, since Ephraim knew what to do if you have shells, and is very happy.
גם כאן:
He made a BEAUTIFUL chain with his grandfather, and then, they painted a DRAW and made for him a pretty frame. They HUNGED the painting on the wall, and they gave the chain for grandma.
Since, Ephraim KNOWS what to do if you have seashells, and HE is very happy.
כמובן שהמטרה היא לא לרדת עליך, ואני מקווה שתמשיכי לכתוב ולהשתפר, ולא להיעלב, כיוון שככה לומדים, מטעויות.
אם יש עדיין דברים לא ברורים, אני אשמח להמשיך ולעזור.

02/02/2012 12:02
4 דקות
סיפורים נוספים שיעניינו אותך