bar.apple
bar.apple
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 10.05.2013

הסיפורים של bar.apple

זכרונות

כבר הרבה זמן שלא חשבתי עלייך. אני מרגיש תחושה נעימה במרכז המצח ונותן פריטה על המיתר שיוצא ממנו.המחשבה שלי חוצה את התקרה, ואת האוויר, חולפת ליד ציפורים ומטוסים, נעה בחלל […]