GoldRaven
GoldRaven
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 05.06.2012

הסיפורים של GoldRaven

ממלכות הזהב (זמני)
05/06/2012 517 צפיות סיפורי פנטזיה 3 תגובות

“הנמך את קולך!” נשמעה לחישתו הרועמת של גבה הקומה, שניסה, שלא כדרך הטבע, לתחוב את עצמו לפינה בין הקיר לבין ארגז לאחסון דגים, פינה שהייתה קטנה עליו בכמה מידות. “אפילו […]