maoraz
maoraz
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 25.06.2012

הסיפורים של maoraz

דונה וג’קו

הקדמה תאור העולמותבהתחלה נספר על העולמות שקיימים. קיימים 7 עולמות: העולם ראשון:עולם שבו חיים המלך והמלכה של המלאכים וילדיהם.העולם שני: עולם של המלאכים שאנשים יצרו מתפילותיהם.העולם שלישי: האנשים שמתו והגיעו […]