mrdor159
mrdor159
שלום קורים לי דור
אני בן 8

אוהב סרטי אימה וכל דבר שקשור לאימה
פורסמו 2 סיפורים
כותב באתר מתאריך 14.10.2011

הסיפורים של mrdor159

רוצח סדרתי 2

מהפרקים הקודמים. הוא קלת אותנו ואז,__________________________________________________ הוא רץ אחרנו ברחנו הוא תפס אחד מהחברים. [שקורים לו נתי] דקר אותו בלב אוצי תלב שלו והכל את הלב. וכל שהר החברים ברחנו. […]

הרוצח סדרתי
14/10/2011 648 צפיות סיפורים מפחידים 5 תגובות

שלום קורים לי מושה, אני היום מזמין חברים עלי הביתה. אנחנו הולכים לראות סרט אימה, השעה 00:00 וכל החברים בוא עלי. ולפתע אנחנו שומעים רעשים מוזרים למעלה, הלכנו ובדוק מזה […]