Pasimistic
Pasimistic
פורסמו 1 סיפורים
כותב באתר מתאריך 20.03.2013

הסיפורים של Pasimistic

שתה כפי יכולתך

אז החלטתי לספר לכם את סיפורי עם כמה מחבריי שכדי שלא תדעו מי הם אשנה את שמותיהם. מעכשיו נקרא להם אלעק ואביחק. באותו ערב הגענו לבר והחלטנו לערוך תחרות שתייה. […]