Magic
Magic
“.The world is not a wish-granting factory”
פורסמו 4 סיפורים
כותב באתר מתאריך 13.07.2013

הסיפורים של Magic

“האם חיוכך נסדק?”
25/03/2014 567 צפיות שירים 3 תגובות

העובדה שאין לנו מחר, חונקת אותי אט אט. האם הכל נגמר, וייעלם כמעולם לא היה? אך צריך לזכור, שדבר, כן, דבר, לא יתפרק. איבדתי את הזכות להעלים את כל מה […]

שיר חסר מילים
24/03/2014 782 צפיות שירים תגובה אחת

לבד בחדר, שאין בו איש. אני בוהה בשמש השוקעת. זמזום שיר, עולה מבין שפתיי ולפתע, תוקפת אותי בדידות השיר הזה, שיר חסר מילים עוטף את לבי ברכות. שיר שאף אחד […]

“אמרי לי, האם תבואי אל העץ?”
23/03/2014 702 צפיות סיפורים קצרים 3 תגובות

הצלילים מילאו את חלל האוויר הריק, הדוק לריאות כגומי. כל פעם הריאות התכווצו מהנשימה, החומר הלך וסגר עליהן, חונק את התייפחות היוצאת מפיה כקול עמום. “להירגע.” לחישה רדודה עלתה מגרונה […]

הכוכבים והמילים
17/03/2014 599 צפיות סיפורים קצרים 16 תגובות

“פקח עיניך, נערי הצעיר.” קולה מלא ברוך, “ראה את הכוכבים החגים מעלינו כקרוסלת הלילה.” היא החדירה בו תקווה מעטה, תקווה אשר לא הייתה נחוצה כלל. כולנו נעלם יום אחד, נישכח, […]